Brugs- og betalingsbetingelser

  Det er helt gratis for køber, at søge, købe og byde på billetter via BuyMyTicket. Og for sælger at sælge billetter.

Du kan sælge og købe billetter uden gebyr

Så snart annoncen er oprettet vises den på hjemmesiden, og alle interesserede kan kontakte dig direkte. Dine kontaktinformationer er først tilgængelige for køber, når han/hun skriver til dig via din annonce.

Køb eller Byd

Så snart en interesseret køber har trykket på enten 'Køb' eller 'Byd', sender han via annoncen sine kontaktdata til sælger.
Køber modtager automatisk en e-mail med sælgers kontaktinformation, og herefter aftaler I indbyrdes, hvordan I udveksler billetter og betaling.

Kvalitets kontrol af billetpriser

5% af billetterne tjekkes en gang om ugen for at sikre at billetter ikke sættes til salg over pålydende pris. Hvis der blandt de 5% findes billetter til salg til overpris - kontrolleres yderligere 5%. Hvis der også her findes forkerte priser på billetterne kontrolles alle billetter i kategorier, hvor der er fundet fejl. Billetter der sættes til salg til overpris fjernes fra hjemmesiden.

Overdragelse af penge og billetter

BuyMyTicket anbefaler, at køber og sælger mødes og personligt overdrager penge og billetter. Det er altid anbefalelsesværdigt at bruge sin sunde fornuft, og ikke købe billetter af personer, der ikke fremstår troværdige.

Dernæst skal man som køber være særlig opmærksom på billetter, sælger selv har printet - fx TicketFast - fordi den type billetter kan printes flere gange.

Hvis du vælger at overføre penge til sælgers bankkonto - før eller efter levering af billetten - bør I udveksle kontaktoplysninger via e-mail og ikke telefon. Det kan også være en god ide at ringe og kontrollere, at oplysningerne er korrekte. Sælger har ansvaret for, at køber modtager billetten.

Ansvar

BuyMyTicket appellerer til, at alle hjemmesidens besøgende behandler hinanden med respekt, når de handler via BuyMyTicket.

Det er købers ansvar at sikre sig, at den eller de købte billetter er gyldige, ligesom køber selv er ansvarlig for at undersøge, om den pågældende forestilling er ændret eller flyttet.

BuyMyTicket kan ikke drages til ansvar for eventuelt snyd med billetter og/eller betaling, og BuyMyTicket yder ikke erstatning for eventuel misligholdelse af aftaler.

Ovenstående gælder med mindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

I Danmark er det ulovligt at sælge billetter til overpris. Hvis billetter sættes til salg til overpris, slettes annoncen.

Hvis du opretter en annonce, der på den ene eller anden måde strider mod brugs- og betalingsbetingelserne og/eller gældende lovgivning på området, forbeholder BuyMyTicket sig retten til at slette annoncen.


Kun aktuelle billetter

For at sikre et altid aktuelt og opdateret udvalg af billetter til salg på BuyMyTicket skal du, som sælger, forny din annonce regelmæssigt - nærmere bestemt en måned, 14 dage, en uge og en dag før det pågældende arrangement finder sted.

Annoncen vises på hjemmesiden, så længe sælger fornyer den, og det er sælgers ansvar, at slette annoncer, der ikke længere er aktuelle.

Annoncen slettes automatisk, når arrangementet eller forestillingen finder sted.

Brugerinformation

BuyMyTicket behandler dine oplysninger fortroligt, og adgangen til alle registrerede brugerdata er begrænset til medarbejdere hos BuyMyTicket og vores it-samarbejdspartner, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende.

Dine personoplysninger opbevares og transmiteres ikke krypteret.

Sprog

BuyMyTicket er en danskbaseret virksomhed, og derfor foregår al kommunikation på siden på dansk - herunder også annoncer i forbindelse med billetsalg.

Annoncører

BuyMyTicket indestår ikke for indholdet af links til eksterne web-steder via hjemmesiden, og BuyMyTicket påtager sig heller ikke ansvaret for eventuel brug eller misbrug af personlige, identificerbare oplysninger på de pågældende hjemmesider.

Ovenstående gælder med mindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

Indhold i annoncer

Annoncer på BuyMyTicket må ikke indeholde stødende ord, advarsler om andre brugere eller andre arrangementer. Hvis du har haft en negativ oplevelse efter at have handlet via hjemmesiden, beder vi dig i stedet rette direkte henvendelse til os på bente@buymyticket.dk.

Vi anbefaler, at der ikke anføres telefonnummer eller andre kontaktoplysninger i selve annoncen. Det er ikke tilladt at referere til andre annoncer eller på anden måde fremhæve egne annoncer.

Er din billet lagt under en forkert kategori, forbeholder BuyMyTicket sig retten til at flytte billetten over i den korrekte kategori.

BEMÆRK venligst, at det i Danmark er ulovligt at sælge billetter til en pris højere end pålydende.

Reklamation

Hvis du oplever problemer i forhold til annoncering på BuyMyTicket, er du meget velkommen til at kontakte os på info@buymyticket.dk. Så vil vi gøre, alt hvad vi kan for at udbedre eventuelle fejl.

Driftssikkerhed - force majeure

Holdet bag BuyMyTicket ser det som sin fornemste opgave at sikre dig som sælger og/eller køber af billetter en god og sikker oplevelse på hjemmesiden. BuyMyTicket er hostet af et web-hotel, som garanterer 99,9 procent driftsikkerhed, og med mindre andet er oplyst, ordnes eventuelle justeringer og opdateringer i nattetimerne.

Force majeure foreligger, hvis BuyMyTicket eller vores underleverandører er forhindret i at opfylde den lovede ydelse, som følge af strømsvigt, arbejdskonflikt, brand, konkurser, offentlige restriktioner eller lignende, som ikke kan være forudset af parterne, inden aftalen om ydelsen - i dette tilfælde formidling af salg af billetter - er indgået.

BuyMyTicket er desuden uden ansvar for tab eller skade, der påføres sælger som følge af tastefejl, misforståelser, forkert dato eller andet.

Ovenstående gælder med mindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte BuyMyTicket på info@buymyticket.dk.